Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Admin Custom Order Fields 1.11.1

WooCommerce Admin Custom Order Fields 1.11.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.11.1
 • Lần cuối cập nhật: 22/09/2021

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/admin-custom-order-fields/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Admin Custom Order Fields là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes.WooCommerce Admin Custom Order Fields cho phép bạn và nhóm của bạn sử dụng WooCommerce như một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng hoàn chỉnh với thông tin đặt hàng tập trung ngay trong bảng điều khiển WooCommerce của bạn.

WooCommerce Admin Custom Order Fields

What Can WooCommerce Admin Custom Order Fields Do?

 • ạo chi tiết đơn đặt hàng để thêm / chỉnh sửa từ Trang tổng quan đơn đặt hàng của quản trị viên
 • Tập trung hóa các chi tiết đơn đặt hàng có thể dễ dàng được chỉnh sửa bởi tất cả các thành viên trong nhóm
 • Sắp xếp hoặc lọc các đơn đặt hàng được hiển thị dựa trên các trường đơn hàng tùy chỉnh của bạn
 • Tùy chọn hiển thị các trường / chi tiết đơn đặt hàng cho khách hàng
 • Loại bỏ nhu cầu về bảng tính hoặc các hệ thống bên ngoài khác để quản lý ghi chú / chi tiết đơn đặt hàng
 • Hợp lý hóa hệ thống CRM của bạn bằng cách tập trung mọi thứ vào WooCommerce

Tải xuống WooCommerce Admin Custom Order Fields ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0