Plugin/Theme wordpress

Admin Columns Pro Toolset Types Addon 1.5.2

Admin Columns Pro Toolset Types Addon 1.5.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.5.2
 • Lần cuối cập nhật: 21/09/2021

NGUỒN: https://www.admincolumns.com/toolset-types-columns/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Admin Columns Pro Toolset Types là một Addon dành cho quản trị viên cột Pro. Admin Columns Pro Toolset Types cho phép bạn tạo các cột có thể chỉnh sửa từ các trường Loại công cụ của bạn.

Admin Columns Pro Toolset Types features:

 • Biến các trường thành cột
 • Chỉnh sửa ít thời gian hơn
 • Cải thiện sắp xếp & lọc
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống Admin Columns Pro Toolset Types  ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0