Plugin/Theme wordpress

Admin Columns Pro WooCommerce Addon 3.2

Admin Columns Pro WooCommerce Addon 3.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v3.2
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://www.admincolumns.com/woocommerce-columns/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Admin Columns Pro WooCommerce là một Addon dành cho quản trị viên cột Pro. Admin Columns Pro WooCommerce Addon cho phép bạn quản lý các sản phẩm WooCommerce nhanh hơn rất nhiều với các cột bổ sung cho các sản phẩm và đơn hàng.

Tính năng của Admin Columns Pro WooCommerce:

 • Tiết kiệm thời gian quản lý Sản phẩm của bạn
 • Chỉnh sửa trực tiếp sản phẩm
 • Tiết kiệm thời gian quản lý Đơn đặt hàng của bạn
 • Tùy chỉnh trang Sản phẩm
 • Sắp xếp sản phẩm & đơn đặt hàng
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống Admin Columns Pro WooCommerce ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0