Plugin/Theme wordpress

Advanced Custom Fields Options Page Addon 1.2

Advanced Custom Fields Options Page Addon 1.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.2
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://www.advancedcustomfields.com/pro/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Advanced Custom Fields Options Page Addon là một plugin WordPress đang được phát triển bởi Elliot Cordon. Advanced Custom Fields Options Page Addon cung cấp một tập hợp các hàm để thêm các trang quản trị bổ sung để chỉnh sửa các trường ACF.

Tính năng của Advanced Custom Fields Options Page Addon:

 • Thêm các trang quản trị bổ sung để chỉnh sửa các trường ACF
 • Tất cả dữ liệu được lưu trên trang tùy chọn là toàn cầu
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống Advanced Custom Fields Options Page Addon ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0