Plugin/Theme wordpress

Advanced Custom Fields Repeater Field Addon 1.1.1

Advanced Custom Fields Repeater Field Addon 1.1.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.1.1
 • Lần cuối cập nhật: 15/09/2021

NGUỒN: https://www.advancedcustomfields.com/pro/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Advanced Custom Fields Repeater Field Addon là một Plugin WordPress được phát triển bởi Elliot Cordon. Trường tùy chỉnh nâng cao trường lặp Addon cho phép bạn tạo một tập hợp các trường con có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần trong khi chỉnh sửa nội dung!

Advanced Custom Fields Repeater Field Addon features:

 • Tạo và quản lý dữ liệu rất tùy chỉnh
 • Tạo một tập hợp các trường con
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống Advanced Custom Fields Repeater Field Addon ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0