Plugin/Theme wordpress

Agriculture – All-in-One WooCommerce WP Theme 1.6.4

Agriculture – All-in-One WooCommerce WP Theme 1.6.4

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v 1.6.4
 • Lần cuối cập nhật: 26/09/2022

NGUỒN: https://themeforest.net/item/agriculture-allinone-woocommerce-wp-theme/5819692

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Agriculture là một All-in-One WooCommerce WP Theme được phân phối bởi Themeforest. Nông nghiệp dựa trên bảng quản trị WordPress mở rộng, với nhiều mã và tiện ích con tùy chỉnh dễ sử dụng và tùy chỉnh.

Agriculture – All-in-One WooCommerce WP Theme

Agriculture – All-in-One WooCommerce WP Theme features:

 • Woocommerce Hỗ trợ
 • Bố cục đáp ứng
 • Quản trị WordPress tùy chỉnh
 • Bộ sưu tập tiện ích
 • Gói mã ngắn
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống Agriculture – All-in-One WooCommerce WP Theme ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0