Plugin/Theme wordpress

AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.10.2

AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.10.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v2.10.2
 • Lần cuối cập nhật: 22/09/2021

NGUỒN: http://www.elementoraddons.com/anywhere-elementor-pro/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

AnyWhere Elementor Pro là một WordPress Plugin được phát triển bởi ElementorAddons. AnyWhere Elementor Pro cho phép bạn thiết kế bố trí chung cho các bài đăng, trang, CPT, lưu trữ phân loại, trang sản phẩm WooCommerce, trang cửa hàng, trang danh mục sản phẩm.

AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin features:

 • Tạo bố cục khác nhau cho từng loại phân loại
 • Bố cục trang 404
 • Bố trí toàn cầu để đặt bất cứ nơi nào bằng cách sử dụng mã ngắn.
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin  ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0