Plugin/Theme wordpress

Aprimo – Mobile & App Landing WordPress Theme 1.2

Aprimo – Mobile & App Landing WordPress Theme 1.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.2
 • Lần cuối cập nhật: 11/08/2022

NGUỒN: https://themeforest.net/item/aprimo-mobile-app-landing-wordpress-theme/21170636

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Aprimo – Mobile & App Landing WordPress Theme được phân phối bởi Themeforest. Aprimo có thể được sử dụng cho ứng dụng di động, ứng dụng và bất kỳ loại trang đích ứng dụng liên quan nào.

Aprimo – Mobile & App Landing WordPress Theme features:

 • 9 Biến thể gia đình
 • 11 trang
 • Nhà soạn nhạc trực quan
 • Đã thử nghiệm trên thiết bị thực
 • Bố cục linh hoạt Nhập demo, nội dung và thanh trượt
 • Dễ dàng tùy chỉnh với các phần nội dung biến
 • Tương thích trình duyệt chéo
 • Mã sạch và bình luận
 • Tùy chọn trang & chủ đề xây dựng tùy chỉnh
 • Trình cài đặt bản trình diễn One Click
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống Aprimo – Mobile & App Landing WordPress Theme ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0