Plugin/Theme wordpress

Blanco – Responsive WordPress E-Commerce Theme 3.8

Blanco – Responsive WordPress E-Commerce Theme 3.8

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v3.8
 • Lần cuối cập nhật: 11/08/2022

NGUỒN: https://themeforest.net/item/blanco-responsive-wordpress-wooecommerce-theme/2755246

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Blanco – Responsive WordPress E-Commerce Theme được phân phối bởi Themeforest. Blanco hoàn toàn tương thích với các cửa hàng nặng có nhiều ngôn ngữ và tiền tệ để tạo sự thuận tiện cho khách hàng trên toàn thế giới.

Blanco – Responsive WordPress E-Commerce Theme features:

 • WooC sẵn sàng
 • Thu phóng để phóng to hình ảnh sản phẩm
 • Kích thước có thể chỉnh sửa của hình ảnh trên trang sản phẩm
 • Khối mới trên trang sản phẩm
 • Module quản trị mạnh mẽ
 • Sản phẩm liên quan thanh trượt
 • Liên kết điều hướng bổ sung
 • Tối ưu hóa để tải nhanh
 • Trình chiếu được thiết kế cho màn hình cảm ứng
 • Lý lịch Sử dụng thanh cuộn sản phẩm
 • Chân trang bổ sung
 • Nút quay lại đầu trang
 • Dấu trang xã hội Custom.css

Tải xuống Blanco – Responsive WordPress E-Commerce Theme ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0