Plugin/Theme wordpress

BuildPress – Construction Business WP Theme 5.5.4

BuildPress – Construction Business WP Theme 5.5.4

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v 5.5.4
 • Lần cuối cập nhật: 29/07/2021

NGUỒN: https://themeforest.net/item/buildpress-construction-business-wp-theme/9323981

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

BuildPress – Construction Business WP Theme được phân phối bởi Themeforest. BuildPress cho phép bạn tạo một trang web thông minh, dễ dàng, để bạn có thể tập trung vào những dự án và khách hàng xây dựng quan trọng nhất của bạn.

BuildPress – Construction Business WP Theme features:

 • Trình tạo trang trực quan
 • Tùy chỉnh thời gian thực WP & Trình bày trang
 • Trình cài đặt trình diễn một lần nhấp
 • Plugin thư viện lưới thiết yếu
 • Sidebars và widget
 • Tương thích WooCommerce
 • Responsive & retina-ready
 • Nền tảng vững chắc
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống BuildPress – Construction Business WP Theme  ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0