Plugin/Theme wordpress

Cacoon – Responsive Business WordPress Theme 3.0.3

Cacoon – Responsive Business WordPress Theme 3.0.3

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v3.0.3
 • Lần cuối cập nhật: 15/08/2022

NGUỒN: https://themeforest.net/item/cacoon-responsive-business-wordpress-theme/5062757

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Cacoon – Responsive Business WordPress Theme được phân phối bởi Themeforest. Cacoon phù hợp cho trang web kinh doanh và công ty.

Cacoon – Responsive Business WordPress Theme features:

 • Trình tạo trang kéo và thả
 • Sẵn sàng dịch
 • Đáp ứng đầy đủ
 • Sẵn sàng SEO
 • Dễ dàng cài đặt
 • Tùy biến chủ đề trực tiếp
 • Liên hệ với Mẫu 7 Hỗ trợ
 • Tài liệu tốt
 • 2 bố cục danh mục đầu tư
 • Danh mục đầu tư w / video và hỗ trợ thư viện
 • Blog có hỗ trợ video và thư viện

Tải xuống Cacoon – Responsive Business WordPress Theme ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0