Plugin/Theme wordpress

Custom Form Fields Add-on for OptIn Ninja 1.05

Custom Form Fields Add-on for OptIn Ninja 1.05

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.05
 • Lần cuối cập nhật: 13/09/2021

NGUỒN: https://codecanyon.net/item/custom-form-fields-addon-for-optin-ninja/10767401

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Custom Form Fields là một Add-on for OptIn Ninja được phân phối bởi Codecanyon. Tiện ích bổ sung này cho phép bạn thêm nhiều trường biểu mẫu tùy chỉnh vào các trang OptIn của bạn khi bạn cần

Custom Form Fields Add-on for OptIn Ninja features:

 • Thêm số lượng trường tùy chỉnh không giới hạn
 • Chọn từ các loại trường sau:
 • Chỉnh sửa trình giữ chỗ trường / văn bản trợ giúp
 • Tên trường có thể được chỉnh sửa để dễ dàng tích hợp trả lời tự động
 • Đánh dấu các trường đã chọn theo yêu cầu
 • Xác nhận đầu vào
 • Cấu hình dễ dàng Và nhiều cái khác.
 • Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm thông tin

Tải xuống Custom Form Fields Add-on for OptIn Ninja ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0