Plugin/Theme wordpress

DH Woocommerce Product Labels 2.1.1

DH Woocommerce Product Labels 2.1.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v2.1.1
 • Lần cuối cập nhật: 22/09/2021

NGUỒN: https://codecanyon.net/item/dh-woocommerce-product-labels/6463262

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – DH Woocommerce Product Labels là một phần mở rộng woocommerce được phân phối bởi Codecanyon. DH Woocommerce Product Labels cho phép bạn tạo hình ảnh nhãn hiệu hoặc huy hiệu trực quan và văn bản gọi hành động thực tế là dễ dàng.

DH Woocommerce Product Labels

DH Woocommerce Product Labels

Tính năng của DH Woocommerce Product Labels:

 • Cài đặt dễ dàng
 • Cấu hình dễ dàng
 • Tùy chỉnh nhãn cho mỗi sản phẩm
 • Tận dụng vị trí nhãn trong Hình ảnh sản phẩm
 • Tùy chỉnh nhãn bằng hình ảnh hoặc văn bản
 • Và nhiều cái khác…

Tải xuống DH Woocommerce Product Labels ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% virus miễn phí.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0