Plugin/Theme wordpress

Download Monitor Advanced Access Manager 4.0.0

Download Monitor Advanced Access Manager 4.0.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v4.0.0
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://www.download-monitor.com/extensions/advanced-access-manager/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Download Monitor Advanced Access Manager cho phép bạn tạo các giới hạn tải xuống nâng cao cho mỗi lần tải xuống và ở cấp độ toàn cầu.

Tính năng của Download Monitor Advanced Access Manager:

 • Quy tắc truy cập nâng cao
 • Giới hạn nâng cao
 • Quy tắc toàn cầu
 • 100% Multisite / Mạng tương thích

Tải xuống Download Monitor Advanced Access Manager ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0