Plugin/Theme wordpress

Fast & Custom Grid – WordPress Plugin 1.0

Fast & Custom Grid – WordPress Plugin 1.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.0
 • Lần cuối cập nhật: 27/06/2022

NGUỒN: https://codecanyon.net/item/fast-custom-grid-wordpress-plugin/9132162

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – Fast & Custom Grid là một plugin wordpress được phân phối bởi Codecanyon. Fast & Custom Grid cho phép bạn xây dựng lưới của bạn trong vài bước. Bạn có sẵn 30 skin để tạo lưới của mình.

Tính năng của  Fast & Custom Grid:

 • Lưới
 • Danh mục đầu tư
 • Danh mục đầu tư có Xem trước
 • Nhóm Carousel
 • Carousel Post
 • Masonry
 • Bộ lọc
 • Đáp ứng
 • Cấu hình dễ dàng
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm thông tin

Tải xuống  Fast & Custom Grid ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0