Plugin/Theme wordpress

Food & Cook – Multipurpose Food Recipe WP Theme 2.6.7

Food & Cook – Multipurpose Food Recipe WP Theme 2.6.7

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v2.6.7
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://themeforest.net/item/food-cook-multipurpose-food-recipe-wp-theme/4915630

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

 Food & Cook – Multipurpose Food Recipe WP Theme được phân phối bởi Themeforest. Với thiết kế đẹp và sạch của nó một hoàn hảo themeto hiển thị danh mục thực phẩm của bạn.

Food & Cook – Multipurpose Food Recipe WP Theme features:

 • Thiết kế sạch
 • Sản phẩm trượt Microdata Gogle
 • Gửi công thức riêng của bạn
 • Hỗ trợ Phông chữ web của Google
 • Tùy chỉnh bài Loại Flex trượt
 • Revolution Slider
 • Các loại sản phẩm tiêu chuẩn, biến, nhóm, bên ngoài và ảo
 • Bố cục đóng hộp hoặc rộng
 • Danh sách hoặc Lưới Xem Công thức
 • Tùy chọn kiểu trang chủ
 • Chân trang trên luồng Twitter
 • Chủ đề và thanh trượt đáp ứng
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống Food & Cook – Multipurpose Food Recipe WP Theme ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0