Plugin/Theme wordpress

Give Form Field Manager 1.4.0

Give Form Field Manager 1.4.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.4.0
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://givewp.com/addons/form-field-manager/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – Give Form Field Manager là một Plugin WordPress được phát triển bởi Give. Give Form Field Manager cho phép bạn thêm và quản lý các trường bổ sung cho các biểu mẫu Tặng cho bằng cách sử dụng giao diện kéo và thả trực quan.

Tính năng của Give Form Field Manager:

 • Thiết lập dễ dàng trong vài phút
 • Dễ dàng thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu đóng góp của bạn
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống Give Form Field Manager ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0