Plugin/Theme wordpress

Give Tributes 1.5.0

Give Tributes 1.5.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.5.0
 • Lần cuối cập nhật: 04/07/2022

NGUỒN: https://givewp.com/addons/tributes/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Give Tributes là một Plugin WordPress được phát triển bởi Give.Give Tributes cho phép các nhà tài trợ để cung cấp cho nguyên nhân của bạn thông qua các tribered tùy biến như “Trong danh dự,” “Trong bộ nhớ của”, hoặc bất kỳ sự cống hiến bạn thích.

Tính năng của Give Tributes:

 • Thẻ Tribute có sẵn
 • Báo cáo nâng cao
 • Gửi thư cho nhà xuất khẩu thẻ
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống Give Tributes ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0