Plugin/Theme wordpress

Groups for WooCommerce 1.12.2

Groups for WooCommerce 1.12.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.12.2
  • Lần cuối cập nhật: 17/01/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/groups-woocommerce/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

thegioiwp.com – Groups for WooCommerce là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Nhóm dành cho WooCommerce là một tiện ích cho phép bạn bán tư cách thành viên.

Groups for WooCommerce

Tải xuống Groups for WooCommerce  ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính                  xác mà bạn sẽ tải   xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết  kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% virus miễn phí.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0