Plugin/Theme wordpress

Heartfelt – Humanitarian Responsive WordPress Theme 2.6.4

Heartfelt – Humanitarian Responsive WordPress Theme 2.6.4

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v 2.6.4
 • Lần cuối cập nhật: 12/08/2022

NGUỒN: https://themeforest.net/item/heartfelt-humanitarian-responsive-wordpress-theme/8736606

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Heartfelt – Humanitarian Responsive WordPress Theme được phân phối bởi Themeforest. Heartfelt cho phép bạn tạo bất kỳ loại trang web nào cho tổ chức của bạn.

Heartfelt – Humanitarian Responsive WordPress Theme features:

 • Tùy chỉnh trực tiếp với
 • Trình tùy chỉnh chủ đề WordPress
 • Màu sắc không giới hạn
 • Phông chữ Google
 • Cửa hàng trực tuyến với WooC Commerce
 • Diễn đàn cộng đồng
 • Sự kiện
 • Sự đóng góp
 • Sẵn sàng dịch
 • Không có thương hiệu
 • Nhiều khu vực được Widget hóa
 • Thiết kế đáp ứng

Tải xuống Heartfelt – Humanitarian Responsive WordPress Theme ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0