Plugin/Theme wordpress

Improved Sale Badges for WooCommerce 3.2.2

Improved Sale Badges for WooCommerce 3.2.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v3.2.2
  • Lần cuối cập nhật: 09/08/2022

NGUỒN: https://codecanyon.net/item/improved-sale-badges-for-woocommerce/9678382

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – Improved Sale Badges for WooCommercelà một phần mở rộng woocommerce đang được phân phối bởi Codecanyon. Plugin này sẽ thay đổi huy hiệu bán hàng WooCommerce mặc định của bạn thành thứ mà khách hàng của bạn có thể liên quan và điều đó sẽ thu hút sự chú ý của họ ngay lập tức.

Tính năng của Improved Sale Badges for WooCommerce:

• Thiết lập dễ nhất
• Hiển thị giảm giá theo tỷ lệ phần trăm
• Ghi đè sản phẩm đơn
• Huy hiệu đặc biệt
• Làm việc với mọi mẫu
• Đã sẵn sàng dịch

Tải xuống Improved Sale Badges for WooCommerce ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0