Plugin/Theme wordpress

iThemes BackupBuddy WordPress Plugin 8.3.1.1

iThemes BackupBuddy WordPress Plugin 8.3.1.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v8.3.1.1
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://ithemes.com/purchase/backupbuddy/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

BackupBuddy WordPress Plugin là một plugin WordPress được phát triển bởi iThemes. BackupBuddy là một plugin để sao lưu toàn bộ trang web wordpress của bạn (Widgets, Themes, Plugins, Database).

Tính năng của iThemes BackupBuddy WordPress Plugin :

 • Sao lưu theo lịch
 • Sao lưu ngoại vi
 • Loại trừ bảng cơ sở dữ liệu và thư mục
 • Số lượng sao lưu và giới hạn kích thước
 • những thông báo thư điện tử
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm thông tin.

Tải xuống iThemes BackupBuddy WordPress Plugin ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0