Plugin/Theme wordpress

iThemes Security Pro WordPress Plugin 5.5.4

iThemes Security Pro WordPress Plugin 5.5.4

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v5.5.4
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://ithemes.com/security/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – iThemes Security Pro là một plugin WordPress được phát triển bởi iThemes. iThemes Security Pro là một plugin tuyệt vời với một số tùy chọn cần thiết để tăng cường bảo mật cho trang web được hỗ trợ WordPress của bạn.

Tính năng của iThemes Security Pro:

 • Bảo vệ lực lượng vũ phu
 • Phát hiện thay đổi tập tin
 • Phát hiện 404
 • Thực thi mật khẩu mạnh
 • Khóa người dùng xấu
 • Chế độ đi
 • Ẩn thông tin đăng nhập và quản trị
 • Sao lưu cơ sở dữ liệu
 • những thông báo thư điện tử
 • Thay đổi WordPress Salts & Keys
 • So sánh tệp trực tuyến
 • Tích hợp reCAPTCHA của Google

Tải xuống iThemes Security Pro ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0