Plugin/Theme wordpress

MainWP Code Snippets Extension 1.2

MainWP Code Snippets Extension 1.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.2
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://mainwp.com/extension/code-snippets/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp -MainWP Code Snippets Extensionlà một Tiện ích mở rộng đang được phát triển bởi Mainwp.com. Phần mở rộng Đoạn mã của MainWP là một cách đơn giản để thêm đoạn mã vào các trang con của bạn từ một vị trí tập trung. Không cần phải chỉnh sửa tệp functions.php của chủ đề hoặc tệp wp-config nữa!

Tính năng của MainWP Code Snippets Extension:

 • Dễ dàng thêm hoặc thực thi đoạn mã tùy chỉnh trên các trang web của bạn
 • Thêm nhanh các đoạn mã tùy chỉnh trong tệp wp-config.php
 • Dễ sử dụng
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống MainWP Code Snippets Extension ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0