Plugin/Theme wordpress

MainWP Custom Post Types Extension 1.1

MainWP Custom Post Types Extension 1.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.1
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://mainwp.com/extension/custom-post-types/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

MainWP Custom Post Types là một phần mở rộng được phát triển bởi Mainwp.com. MainWP Custom Post Types Extension cho phép bạn quản lý hầu như bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh nào trên các trang con của bạn và bao gồm Xuất bản, Chỉnh sửa và Xóa nội dung loại bài đăng tùy chỉnh.

Tính năng của MainWP Custom Post Types Extension :

 • Xuất bản bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh nào
 • Quản lý bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh nào
 • Chỉnh sửa bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh nào
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống  MainWP Custom Post Types Extension ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0