Plugin/Theme wordpress

MainWP Post Plus Extension 1.3

MainWP Post Plus Extension 1.3

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.3
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://mainwp.com/extension/post-plus/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – MainWP Post Plus là một Tiện ích mở rộng được phát triển bởi Mainwp.com. Tiện ích mở rộng MainWP Post Plus cho phép bạn phân ngẫu nhiên dữ liệu meta cho nội dung của bạn, cung cấp sự xuất hiện của nhiều blogger hoạt động.

Tính năng của MainWP Post Plus:

 • Lưu bài đăng và trang của bạn đang diễn ra dưới dạng Bản nháp
 • Sử dụng ngẫu nhiên Tác giả, Ngày tháng và Danh mục
 • Dễ sử dụng
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống MainWP Post Plus ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0