Plugin/Theme wordpress

MainWP Team Control Extension 1.2

MainWP Team Control Extension 1.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.2
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://mainwp.com/extension/team-control/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

 MainWP Team Control là một Tiện ích mở rộng đang được phát triển bởi Mainwp.com. MainWP Team Control Extension cho phép bạn tạo nhóm của bạn và sắp xế

Tính năng của  MainWP Team Control:

 • Vai trò tùy chỉnh trên Bảng điều khiển MainWP của bạn
 • Đặc quyền tùy chỉnh trên Bảng điều khiển MainWP của bạn
 • Dễ sử dụng
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống  MainWP Team Control ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0