Plugin/Theme wordpress

PayPal for NEX-Forms 7.b

PayPal for NEX-Forms 7.b

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v7.b
 • Lần cuối cập nhật: 27/06/2022

NGUỒN: https://codecanyon.net/item/paypal-for-nexforms/12311864

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – PayPal for NEX-Forms là một plugin wordpress được phân phối bởi Codecanyon. PayPal cho NEX-Forms cho phép bạn tạo biểu mẫu và dễ dàng nhận thanh toán qua PayPal.

Tính năng của PayPal for NEX-Forms :

 • Ánh xạ trường cho số lượng mặt hàng
 • Lập bản đồ trường cho các khoản mục
 • Thiết lập PayPal tổng thể
 • Chọn loại tiền tệ
 • Sự lựa chọn ngôn ngữ
 • Lựa chọn môi trường Sandbox và Live
 • Phản hồi PayPal được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
 • Sắp xếp các mục bằng cách kéo và thả
 • Cấu hình dễ dàng
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm thông tin

Tải xuống PayPal for NEX-Forms ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0