Plugin/Theme wordpress

Realia – Responsive Real Estate WordPress Theme 4.3.1

Realia – Responsive Real Estate WordPress Theme 4.3.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v4.3.1
 • Lần cuối cập nhật: 08/08/2022

NGUỒN: https://themeforest.net/item/realia-responsive-real-estate-wordpress-theme/4789838

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Realia – Responsive Real Estate WordPress Theme được phân phối bởi Themeforest. Với Realia, người dùng có thể quản lý danh sách của mình mà không cần truy cập bảng điều khiển quản trị.

Realia – Responsive Real Estate WordPress Theme features:

 • Hệ thống trình cuối
 • Trả tiền cho mỗi bài
 • Hệ thống trọn gói
 • Xem lại trước khi nộp
 • Trả tiền cho tài sản đặc trưng hoặc dính
 • Hỗ trợ bản đồ Google
 • Giao dịch nhận được
 • Định dạng giá nâng cao
 • Mẫu liên hệ đại lý về chi tiết tài sản
 • Đo lường tùy chỉnh
 • Chơi độc đáo với Hai mươi mười lăm
 • Dễ dàng cho các nhà phát triển
 • Tất cả các cài đặt nằm trong tùy biến
 • Kiến trúc OOP
 • phiên bản hàng / lưới của kho lưu trữ tài sản hỗ trợ
 • reCAPTCHA cho mẫu yêu cầu
 • Điều khoản và điều kiện liên kết từ mẫu đăng ký

Tải xuống Realia – Responsive Real Estate WordPress Theme ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0