Plugin/Theme wordpress

Royal – Multi-Purpose WordPress Theme 4.7.1

Royal – Multi-Purpose WordPress Theme 4.7.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v4.7.1
 • Lần cuối cập nhật: 08/08/2022

NGUỒN: https://themeforest.net/item/royal-multipurpose-wordpress-theme/8611976

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Royal – Multi-Purpose WordPress Theme được phân phối bởi Themeforest. Royal thích hợp cho mọi loại trang web như kinh doanh, công ty, danh mục đầu tư, xây dựng trang web di động, blog, cá nhân, thư viện ảnh hoặc hình ảnh, thư viện video, v.v.

Royal – Multi-Purpose WordPress Theme features:

 • Đáp ứng đầy đủ
 • Dựa trên Twitter Bootstrap
 • Bảng điều khiển nâng cao
 • WooC CommercePlugin đã sẵn sàng
 • Bố cục Blog khác nhau: Mặc định / Lưới / Dòng thời gian / Nhỏ / Khảm
 • Bố cục trang cửa hàng khác nhau
 • Tiện ích chứng thực
 • Cải thiện quy trình thanh toán
 • Tìm kiếm Ajax
 • Hệ thống lưới tiên tiến
 • Bố cục trang sản phẩm tùy chỉnh
 • Gói khởi động nhanh
 • Rất nhiều mã ngắn

Tải xuống Royal – Multi-Purpose WordPress Theme ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0