Plugin/Theme wordpress

The Events Calendar PRO WordPress Plugin 4.4.35

The Events Calendar PRO WordPress Plugin 4.4.35

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v4.4.35
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://theeventscalendar.com/product/wordpress-events-calendar-pro/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

The Events Calendar PRO WordPress Pluginlà một plugin wordpress đang được phát triển bởi Modern Tribe / Sự kiện Lịch Sự kiện Lịch PRO đi kèm tải với một lựa chọn các quan điểm cũng được thiết kế.

Tính năng của The Events Calendar PRO WordPress Plugin:

 • Chế độ xem theo tháng
 • Chế độ xem theo ngày
 • Nội dung đã lưu
 • Tìm kiếm từ khóa
 • AJAX
 • Xuất khẩu iCal & Gcal
 • Tiện ích danh sách sự kiện
 • Đáp ứng
 • Quyền truy cập hỗ trợ cao cấp
 • Sự kiện định kỳ
 • Chế độ xem theo tuần
 • Xem ảnh
 • Tìm kiếm địa điểm
 • Địa điểm & Chế độ xem tổ chức
 • Tiện ích nâng cao
 • Mã ngắn
 • các trường bổ sung

Tải xuống The Events Calendar PRO WordPress Plugin ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0