Plugin/Theme wordpress

Tickets for WooCommerce 3.12.1

Tickets for WooCommerce 3.12.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v3.12.1
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/tickets-woocommerce/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – Tickets for WooCommerce là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Tickets for WooCommerce cho phép bạn thêm nhiều vé như bạn muốn một sự kiện nhất định, và sau đó bán những vé đó hoàn toàn trong trang web của bạn.

Mỗi vé có thể có giá riêng, cổ phiếu, SKU và khung thời gian cụ thể khi bán vé / đóng cửa.

Tính năng của Tickets for WooCommerce :

 • Bán vé trực tiếp trong danh sách sự kiện của bạn
 • Không có phí vé (theo yêu cầu của hầu hết các dịch vụ vé của bên thứ ba) cho quản trị viên hoặc người mua trang web
 • Tạo tất cả các vé từ trực tiếp trong quản trị viên WordPress … không cần truy cập trang web của bên thứ ba
 • Thêm nhiều vé (miễn phí và / hoặc trả phí) vào bất kỳ sự kiện nào
 • Đặt thời gian cho thời điểm bạn muốn bán các loại vé cụ thể
 • Giới hạn số lượng vé của một loại nhất định có sẵn, với tham chiếu SOLD OUT rõ ràng trên giao diện người dùng khi chúng đã biến mất
 • Vé được tự động chỉ định danh mục “vé” trong WooCommerce, vì vậy chúng dễ dàng phân biệt với bất kỳ sản phẩm Woo nào khác mà bạn đang bán
 • Tạo báo cáo trên cơ sở sự kiện hoặc vé cụ thể
 • Vé dựa trên HTML và danh sách người tham dự tiện dụng để “đăng ký” người dùng khi họ đến
 • Tạo kiểu cho hộp vé bằng cách sử dụng các mẫu tùy chỉnh khi bạn thấy phù hợp
 • Quốc tế hóa và sẵn sàng dịch
 • Tương thích nhiều trang

Tải xuống Tickets for WooCommerce ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0