Plugin/Theme wordpress

TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 3.3.3

TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 3.3.3

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v3.3.3
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://codecanyon.net/item/totalpoll-pro-responsive-wordpress-poll-plugin/7647147

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

TotalPoll Pro là một WordPress Poll Plugin đáp ứng được phân phối bởi Codecanyon. TotalPoll Pro cho phép bạn tạo và tích hợp các cuộc thăm dò dễ dàng.

Tính năng của TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin:

 • Quy trình tạo phiếu thăm dò dễ dàng.
 • Giao diện thân thiện với người dùng
 • Cuộc thăm dò ý kiến sẵn sàng SEO được làm giàu với dữ liệu có cấu trúc schema.org.
 • Cuộc thăm dò không giới hạn
 • Trường tùy chỉnh và xác thực
 • Cuộc thăm dò di động
 • Thống kê chi tiết và kết quả.
 • Nhật ký với thông tin chi tiết
 • Hỗ trợ các công nghệ và plugin của bên thứ ba
 • Hỗ trợ di chuyển từ WP-Thăm dò ý kiến và thăm dò ý kiến YOP WordPress phiếu thăm dò ý kiến.
 • Các giới hạn khác nhau
 • Tích hợp dễ dàng với WordPress
 • Hỗ trợ RTL.
 • Lưu trữ cuộc thăm dò ý kiến.
 • Tương thích bộ nhớ cache
 • Cuộc thăm dò được hỗ trợ bởi AJAX với dự phòng.

Tải xuống TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0