Plugin/Theme wordpress

Woo Sale Revolution – Flash Sale Dynamic Discounts 3.0

Woo Sale Revolution – Flash Sale Dynamic Discounts 3.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v3.0
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://codecanyon.net/item/woo-sale-revolutionflash-saledynamic-discounts/9855119

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – Woo Sale Revolution là một phần mở rộng woocommerce được phân phối bởi Codecanyon. Woo Sale Revolution cho phép bạn chạy các loại hình bán hàng khác nhau trên trang web WooCommerce của bạn.

Tính năng của Woo Sale Revolution – Flash Sale Dynamic Discounts:

 • Thiết kế sạch
 • Bố cục đáp ứng
 • Hỗ trợ Plugin WPML
 • Tạo các loại quy tắc không giới hạn
 • 3 Các loại đồng hồ đếm ngược
 • Danh sách các sản phẩm giảm giá / bán hàng riêng biệt
 • Hoạt động hiện tại / không hoạt động
 • Hiển thị / Ẩn đồng hồ đếm ngược trong danh sách sản phẩm
 • Hiển thị / Ẩn đồng hồ đếm ngược trong trang sản phẩm đơn
 • Hiển thị bộ hẹn giờ còn lại trong danh sách sản phẩm
 • Đặt màu nền của đồng hồ đếm ngược

Tải xuống Woo Sale Revolution – Flash Sale Dynamic Discounts ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0