Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Advanced Bulk Edit 4.4.2

WooCommerce Advanced Bulk Edit 4.4.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v4.4.2
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://codecanyon.net/item/woocommerce-advanced-bulk-edit/8011417

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Advanced Bulk Edit là một phần mở rộng woocommerce đang được phân phối bởi Codecanyon. WooCommerce Nâng cao số lượng lớn Chỉnh sửa các tệp tin bạn dễ dàng chỉnh sửa các sản phẩm và biến thể của bạn một cách riêng lẻ hoặc hàng loạt.

WooCommerce Advanced Bulk Edit features:

 • Lọc sản phẩm theo tiêu đề, danh mục, thuộc tính, giá thông thường và giá bán, sku và v.v.
 • Tăng / giảm theo giá trị / phần trăm
 • Tạo giá bán từ giá thông thường
 • Đặt, thêm, xóa danh mục / thuộc tính
 • Sao chép các giá trị từ trường này sang trường khác
 • Hiển thị / ẩn các trường sản phẩm
 • Tạo sản phẩm và biến thể
 • Tạo các biến thể cho nhiều sản phẩm cùng một lúc
 • Tạo các danh mục và thuộc tính mới
 • Xóa sản phẩm / biến thể
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống WooCommerce Advanced Bulk Edit ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0