Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Advanced Product Labels 1.1.5

WooCommerce Advanced Product Labels 1.1.5

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.1.5
 • Lần cuối cập nhật: 04/07/2022

NGUỒN: : https://woocommerce.com/products/woocommerce-advanced-product-labels/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Advanced Product Labels là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Nhãn sản phẩm nâng cao WooCommerce cho phép bạn tạo nhãn sản phẩm tùy chỉnh dễ dàng và nhanh chóng dựa trên hệ thống điều kiện.

WooCommerce Advanced Product Labels features:

 • Sản phẩm
 • Danh mục sản phẩm
 • Loại sản phẩm
 • Đang giảm giá
 • Bán chạy nhất
 • Tuổi sản phẩm
 • Giá bán
 • Tình trạng tồn kho
 • Số lượng cổ phiếu
 • Lớp vận chuyển
 • Nhãn Tổng doanh thu
 • Sản phẩm nổi bật

Tải xuống WooCommerce Advanced Product Labels ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0