Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Ajax Layered Navigation 1.4.15

WooCommerce Ajax Layered Navigation 1.4.15

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v 1.4.15
  • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/ajax-layered-navigation/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Ajax Layered Navigation là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Ajax Layered Navigation cung cấp trải nghiệm người dùng phong phú hơn cho khách hàng của bạn và đặc biệt phù hợp cho các cửa hàng có nhiều sản phẩm hoặc sản phẩm biến đổi với một số thuộc tính.

Tải xuống WooCommerce Ajax Layered Navigation ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0