Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Amazon S3 Storage 2.1.10

WooCommerce Amazon S3 Storage 2.1.10

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v2.1.10
  • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/amazon-s3-storage/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Amazon S3 Storagelà một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Lưu trữ WooCommerce Amazon S3 cho phép cửa hàng WooCommerce của bạn kết nối với dịch vụ lưu trữ Amazon S3. Kho lưu trữ Amazon S3 hoàn toàn tự động cho phép bạn chỉ định nhóm và tên đối tượng của tệp bằng cách sử dụng shortcodes trong đường dẫn tệp tải xuống và khi khách hàng tải xuống phần mở rộng của họ, tiện ích này sẽ dịch URL này thành URL Amazon S3 và phân phát tệp đó tải về.

Tải xuống  WooCommerce Amazon S3 Storage  ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0