Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Bulk Download 1.2.13

WooCommerce Bulk Download 1.2.13

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.2.13
  • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/woocommerce-bulk-download/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Bulk Download  là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Tải xuống hàng loạt WooCommerce có nhiều tính năng, với tiện ích mở rộng này, khách hàng của bạn có thể tải xuống tệp ZIP của các lượt tải xuống đã mua của họ khi trên màn hình Tài khoản của tôi.

Tải xuống WooCommerce Bulk Download  ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0