Plugin/Theme wordpress

Woocommerce Bulk Edit Variable Products & Prices 2.7

Woocommerce Bulk Edit Variable Products & Prices 2.7

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v2.7
 • Lần cuối cập nhật: 26/09/2022

NGUỒN: https://codecanyon.net/item/woocommerce-bulk-edit-variable-products-prices/6822726

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

 Woocommerce Bulk Edit Variable Products & Prices là một phần mở rộng woocommerce được phân phối bởi Codecanyon. Woocommerce Bulk Edit Variable Products & Prices allows you to bulk edit simple or variable woocommerce products fields/info such as SKU, Stock, Regular Price, Sale Price, Weight, Height.

Woocommerce Bulk Edit Variable Products & Prices fetures:

 • Chỉnh sửa nhiều sản phẩm chỉ trong một bước
 • Tăng hoặc giảm tất cả giá trong danh mục
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống Woocommerce Bulk Edit Variable Products & Prices ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0