Plugin/Theme wordpress

Woocommerce Checkout Add-Ons 1.12.6

Woocommerce Checkout Add-Ons 1.12.6

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.12.6
 • Lần cuối cập nhật: 27/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/woocommerce-checkout-add-ons/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

–Woocommerce Checkout Add-Ons là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Tiện ích bổ sung Woocommerce Checkout cho phép bạn thêm một số tiện ích và dịch vụ miễn phí hoặc trả phí tại trang thanh toán.

 Woocommerce Checkout Add-Ons features:

 • Thêm các trường tùy chọn cho các dịch vụ và sản phẩm bổ trợ
 • Thêm chi phí cho các trường hoặc tùy chọn đã chọn
 • Sử dụng số tiền hoặc phí dựa trên phần trăm
 • Áp dụng chi phí trên cơ sở mỗi tùy chọn
 • Tự động cập nhật chi tiết đơn hàng và tổng số trên trang thanh toán
 • Hỗ trợ tiện ích mở rộng
 • Đăng ký WooCommerce
 • Cho phép quản trị viên và khách hàng xem tiện ích bổ sung đơn đặt hàng
 • Hỗ trợ tiện ích mở rộng Checkout của một trang
 • Tùy chọn xem các trường mới từ trang “Đơn hàng”
 • Tùy chọn sắp xếp hoặc lọc đơn đặt hàng dựa trên các trường mớ
 • i Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm các tính năng

Tải xuống  Woocommerce Checkout Add-Ons ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0