Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Cost Of Goods 2.8.1

WooCommerce Cost Of Goods 2.8.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v2.8.1
 • Lần cuối cập nhật: 27/07/2021

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/woocommerce-cost-of-goods/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Cost Of Goods là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Chi phí WooCommerce của hàng hóa cung cấp cho bạn abilites để theo dõi tổng lợi nhuận và chi phí hàng hóa bằng cách thêm một lĩnh vực “Chi phí tốt” cho các sản phẩm đơn giản và biến.

WooCommerce Cost Of Goods features:

 • Cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về doanh nghiệp của bạn
 • Thêm chi phí cho mỗi sản phẩm
 • Thêm chi phí mặc định cho tất cả các biến thể cho một sản phẩm
 • Hỗ trợ Đặt hàng / Khách hàng CSV Xuất Suite
 • Hỗ trợ Nhập CSV Sản phẩm Suite
 • Xem Báo cáo lợi nhuận và chi phí theo ngày, tháng hoặc sản phẩm
 • Xem tổng giá trị hàng tồn kho dựa trên giá bán lẻ hoặc chi phí hàng hóa.
 • Xem nhanh chi phí bên cạnh giá trong màn hình bảng quản lý sản phẩm của bạn

Tải xuống WooCommerce Cost Of Goods ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0