Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Currency Converter Widget 1.6.12

WooCommerce Currency Converter Widget 1.6.12

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.6.12
  • Lần cuối cập nhật: 27/09/2021

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/currency-converter-widget/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommce Currency Converter Widget là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommce Currency Converter Widget cho phép cửa hàng của bạn cung cấp bộ chuyển đổi tiền tệ động để hiển thị giá và tổng số sản phẩm.

woocommerce-currency-converter-widget

Tải xuống WooCommce Currency Converter Widget ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0