Plugin/Theme wordpress

Woocommerce Customer/Order XML Export Suite 2.4.3

Woocommerce Customer/Order XML Export Suite 2.4.3

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v 2.4.3
 • Lần cuối cập nhật: 04/07/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/customerorder-xml-export-suite/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Woocommerce Customer/Order XML Export Suite là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Woocommerce Customer / Order XML Export Suite cho phép bạn xuất các đơn đặt hàng từ cửa hàng WooCommerce sang tệp XML thông qua FTP, HTTP POST hoặc email.

Woocommerce Customer/Order XML Export Suite features:

 • Tự động xuất các đơn đặt hàng sang XML
 • Đặt lịch xuất
 • Tự động tải lên tệp XML qua FTP
 • Xuất đơn hàng riêng lẻ
 • Xuất nhiều đơn hàng
 • Xuất tất cả đơn đặt hàng theo số đơn đặt hàng, trạng thái đơn đặt hàng hoặc phạm vi ngày đặt hàng
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm các tính năng

Tải xuống Woocommerce Customer/Order XML Export Suite ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0