Plugin/Theme wordpress

Woocommerce Easy Checkout Field Editor 1.6.2

Woocommerce Easy Checkout Field Editor 1.6.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.6.2
 • Lần cuối cập nhật: 27/06/2022

NGUỒN: https://codecanyon.net/item/woocommerce-easy-checkout-field-editor/9799777

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Woocommerce Easy Checkout Field Editor là một phần mở rộng woocommerce đang được phân phối bởi Codecanyon. Woocommerce Easy Checkout Field Editor cho phép bạn thêm hoặc chỉnh sửa hoặc xóa trường trong biểu mẫu thanh toán.

Woocommerce Easy Checkout Field Editor features:

 • Trường thanh toán có điều kiện
 • Hiển thị các trường
 • Bên dưới Tài khoản của tôi / Chỉnh sửa Trang Địa chỉ
 • Chỉnh sửa / Quản lý các trường thanh toán woocommerce mặc định
 • Xóa trường thanh toán woocommerce mặc định
 • Hỗ trợ cho các FIELD bổ sung
 • Thêm Trường tùy chỉnh mới vào
 • Biểu mẫu địa chỉ thanh toán và giao hàng hiện tại
 • Sắp xếp lại các trường tùy chỉnh bằng giao diện người dùng kéo và thả
 • Xem trước trường trong bảng quản trị
 • Hiển thị chi tiết về trường đã gửi trong trang phiên bản đặt hàng
 • Hiển thị chi tiết trường đã gửi trong email đặt hàng
 • Khôi phục về trường mặc định
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống Woocommerce Easy Checkout Field Editor ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0