Plugin/Theme wordpress

Woocommerce Export Products to XLS 0.6.0

Woocommerce Export Products to XLS 0.6.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v0.6.0
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://codecanyon.net/item/woocommerce-export-products-to-xls/9307040

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Woocommerce Export Products to XLS là một phần mở rộng woocommerce đang được phân phối bởi Codecanyon. Sản phẩm xuất khẩu Woocommerce cho XLS sẽ xuất dữ liệu sản phẩm của bạn sang định dạng tệp xls.

Woocommerce Export Products to XLS features:

 • Xuất các sản phẩm và biến thể bằng công nghệ AJAX
 • Xuất tất cả sản phẩm, xuất bản hay không
 • Xuất biến thể và nhóm sản phẩm 53 trường được hỗ trợ
 • Xuất các thuộc tính được xác định trước và tùy chỉnh
 • Kéo thả n thả
 • Đầu ra XLS
 • Tương thích với MS Excel 2003, 2007, 2010, 2013
 • Hỗ trợ WPML
 • Hỗ trợ WordPress SEO
 • Hỗ trợ plugin WC Vendors
 • Hỗ trợ plugin WC Vendors
 • Hỗ trợ plugin WooCommerce Brands

Tải xuống Woocommerce Export Products to XLS ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0