Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Freshdesk 1.1.15

WooCommerce Freshdesk 1.1.15

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.1.15
 • Lần cuối cập nhật: 04/07/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/woocommerce-freshdesk/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Freshdesk là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Freshdesk cho phép bạn kết nối cửa hàng WooCommerce với tài khoản bàn trợ giúp Freshdesk của bạn.

WooCommerce Freshdesk features:

 • Tạo một vé mới nhanh chóng
 • Xem vé trên màn hình tài khoản của tôi
 • Tạo một vé mới trực tiếp từ quản trị viên Wordress
 • Kết nối và đồng bộ hóa với quầy trợ giúp Freshdesk của bạn

Tải xuống WooCommerce Freshdesk ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0