Plugin/Theme wordpress

WooCommerce German Market 2.6.9

WooCommerce German Market 2.6.9

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v2.6.9
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://marketpress.com/product/woocommerce-german-market/?noredirect=en_US

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce German Market là một Tiện ích mở rộng WooCommerce được phát triển bởi Markeetpress. WooCommerce German Market Extension cấu hình WooCommerce tự động cho thị trường Đức và Áo, nó bổ sung thêm chức năng cần thiết cho các cửa hàng B2C Thị trường Đức WooCommerce cũng bao gồm các mẫu cho Điều khoản và Điều kiện, Đặt hàng, Bảo mật, Pháp lý, Giao hàng, Trả hàng, Trả lại Áo, Thanh toán, có thể được áp dụng trực tiếp trong khi cài đặt.

WooCommerce German Market features:

 • Mẫu cho các trang bắt buộc cho một cửa hàng trực tuyến
 • Trang Tóm tắt đơn đặt hàng, nơi tất cả dữ liệu được hiển thị trước khi chuyển một đơn đặt hàng.
 • Thông tin giao hàng được hiển thị bên cạnh giá
 • Thời gian giao hàng cho sản phẩm
 • Thời gian hủy có thể định cấu hình
 • Cài đặt mặc định cho Đức (ngôn ngữ, thuế suất, số đo, trọng số và số thập phân, v.v.)
 • Thay thế lắp đặt của Thu hồi
 • Áo Xác định giá mỗi đơn vị cho mỗi sản phẩm
 • Thời gian giao hàng toàn cầu hoặc mỗi sản phẩm, btw. không có thời gian giao hàng sẽ được hiển thị cho các sản phẩm có thể tải xuống
 • Đặc biệt tiền mặt trên giao hàng Plugin, mà cũng có trong việc tính toán chi phí giao hàng (mà thay thế được cung cấp plug-WoooCommerce tiền mặt khi giao hàng)

Tải xuống WooCommerce German Market ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0