Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Give Products 1.1.2

WooCommerce Give Products 1.1.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.1.2
  • Lần cuối cập nhật: 29/07/2021

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/woocommerce-give-products/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Give Products là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Give Products cho phép bạn cung cấp sản phẩm cho người dùng với một đơn đặt hàng miễn phí mà không phải trải qua toàn bộ quá trình thanh toán.

WooCommerce Give Products là một phần mở rộng tuyệt vời nếu bạn muốn thực hiện giveaway cho khách hàng.

Tải xuống WooCommerce Give Products ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0