Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Instagram 1.1.0

WooCommerce Instagram 1.1.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.1.0
 • Lần cuối cập nhật: 30/07/2021

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/woocommerce-instagram/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Instagram là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Instagram cho phép bạn hiển thị ảnh Instagram của sản phẩm, dựa trên thẻ bắt đầu bằng #.

WooCommerce Instagram features:

 • Kết nối với tài khoản Instagram của bạn từ WordPress.
 • Thêm thẻ bắt đầu bằng # vào mỗi sản phẩm bạn muốn hiển thị hình ảnh trên Instagram.
 • Làm xong

Tải xuống  WooCommerce Instagram ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0